Dermatochirurgie

Gezien wij uitgaan van een totaalconcept, hebben wij ons naast de detectie van huidletsels ook toegelegd op het vakkundig verwijderen hiervan. Dit zowel van goedaardige als kwaadaardige huidletsels. Afhankelijk van het type letsel kan dit verwijderd worden dmv shave excisie, conventionele excisie of Mohs chirurgie. 

Shave excisie

Bepaalde goedaardige huidgezwelletjes zoals gesteelde moedervlekken, ouderdomswratten en fibromen kunnen met deze techniek worden verwijderd.

  • Het huidletsel wordt plaatselijk verdoofd
  • Met behulp van een mesje en een pincet wordt dit afgeschaafd. 
  • Er ontstaat een oppervlakkig schaafwondje dat wordt dichtgebrand of aangestipt met een bloedstelpende oplossing.
  • Daarna wordt dit afgedekt met een drukverband. 

Conventionele excisie

Huidletsels die dieper gelegen zijn, dienen uitgesneden te worden. 

  • De arts tekent de tumor af en de huid wordt plaatselijk verdoofd.
  • Het huidletsel wordt eruit gesneden waardoor een wonde ontstaat.
  • De arts zal met u bespreken hoe de wond gehecht kan worden:

Door de wondranden eenvoudig samen te brengen.

Door de aangrenzende huid los te maken en te verschuiven (= een plastie)

Door huid van een andere plaats te transplanteren (= een greffe). 

Afbeeldingen: 'Flaps and grafts in dermatologic surgery - Rohrer, Cook, Kaufman'

Mohs chirurgie

Mohs micrografische chirurgie, kortweg Mohs-chirurgie, is een speciale operatiemethode om bepaalde vormen van huidkanker te verwijderen. Hierbij wordt de tumor weg gesneden en onmiddellijk naar het laboratorium gebracht om  onder de microscoop te kijken of alle huidkanker verwijderd is. Zolang er nog huidkanker gezien wordt, wordt er plaatselijk weefsel verwijderd in opeenvolgende rondes, totdat er geen spoor meer te vinden is van de tumor. Op deze manier worden zeker alle tumorcellen verwijderd tijdens de operatie zonder het (onnodig) verwijderen van gezond weefsel. 

De wonde die bekomen wordt na verwijderen van de huidkanker kan gesloten worden door de wondranden samen te brengen, door een plastie of greffe (zoals hierboven beschreven).