of

Afspraken kunnen enkel online gemaakt worden. 

Er worden geen afspraken via e-mail gemaakt.

Dringende gevallen worden ingepland na verwijzing door de huisarts of specialist. Uw arts kan hiervoor het contactformulier invullen, waarna wij u zo snel mogelijk contacteren voor een afspraak.  

Praktisch

Wat breng je mee?

Eén afspraak per persoon

Annuleer minstens 24u op voorhand

 • Identiteitskaart
 • Lijst van medicatie
 • Lijst van allergieën 

 • Verwijsbrief van uw arts
 • Resultaten voorafgaande relevante onderzoeken (bloedafname, beeldvorming) 
 • Vermeld eventuele zwangerschap en borstvoeding

Als u met 2 personen op raadpleging wil komen, gelieve dan ook 2 afspraken te maken. Indien iemand mee op consultatie is zonder afspraak kan deze niet behandeld worden. Anders loopt de wachttijd te hoog op.  

 

Op die manier vermijdt u dat een vergoeding zal aangerekend worden en kunnen andere patiënten met hun probleem sneller bij ons terecht. 

Alleen na consultatie

Voorschriften en attesten

Veilige communicatie

 • Chirurgische ingreep
 • Esthetische behandeling (1e maal)

  Er dient eerst een raadpleging geboekt te worden voor het bespreken en vastleggen van uw individueel therapieplan.
 •  Voorschriften en attesten kunnen enkel verstrekt worden na een raadpleging.
 • Email is geen veilig communicatiemiddel. Gelieve geen e-mails te sturen met medische informatie en foto's.
 • Medisch advies wordt niet via telefoon of e-mail verstrekt.

Wij werken geaccrediteerd en niet geconventioneerd.

WEL GEACCREDITEERD
Een accreditering is een soort kwaliteitslabel waaraan artsen kunnen voldoen als ze bijscholing volgen en als ze hun praktijk volgens bepaalde kwaliteitsnormen inrichten. Voor de patiënt betekent dit naast kwaliteitsvolle zorgverlening ook dat de arts een hoger honorarium mag hanteren. U ontvangt van uw zorgverzekeringsinstelling dan ook een hogere tegemoetkoming.

 

NIET GECONVENTIONEERD
De zorgverlener bepaalt vrij het honorarium. Onze erelonen zijn een weerspiegeling van de geleverde kwaliteit en investering in tijd, materiaal, medewerkers en bijscholing.